فیجت مدل سگ تدی خرید فیجتبال فروش فیجت بال خامه ای

80,000 تومان

توضیحات

فیجت مدل سگ تدی خرید فیجتبال فروش فیجت بال خامه ای

فیجت مدل سگ تدی خرید فیجتبال فروش فیج بال خامه ای عمده فیجت مدل سگ تدی فیجت مدل سگ تدی خرید فیجتبال فیجت مدل سگ تدی خرید فیجتبال فروش فیج بال خامه ای

آیا شما هم مرتب ناخن خود را مجوید یا با موبایل خود بازی مکنید و آن را مچرخانید؟دست نگه دارید!!! با خرید فیجت از کارهای قبل دست بر دارید و با حرکت فیجت روی میزتان به آرامش مرسید. 🙂 کاربرد اسپینر و فیجت‌ مشابه در ایجاد یک نوع آرامش  رسیدن به آن با حرکت  تعامل با آن وسیله میباشد.
X

افزودن به سبد خرید